Prohlídky

Vykročte na hradby majestátní pevnosti obklopenou třemi údolími. Obdivujte hradní paláce, kapli sv. Anny, středověkou mučírnu nebo černou kuchyni. Kromě kompletní prohlídky nabízíme také zkrácenou – bezbariérovou.

Okruh I

Hradní paláce

Seznamte se s osudy majitelů hradu Kost. Prozkoumejte hradní paláce, zbrojnici s kolekcí pušek, pistolí a dalších zbraní, poznejte významné členy rodu Kinských. V rámci prohlídky projdete všechna nádvoří, kapli a černou kuchyni.

60 min. | plné vstupné 220 Kč

Okruh II

Středověká mučírna

Vraťte se o stovky let zpět v hradní mučírně. Prohlédněte si funkční gilotinu, klec na čarodějnice nebo palečnici a nechte se vtáhnout do tajů českého hrdelního práva. Projdete všechna hradní nádvoří, kapli, černou kuchyni a přízemí Velké bílé věže s modelem hradu a počítačovou animací jeho vývoje.

60 min. | plné vstupné 220 Kč

Okruh III

Spojený okruh (celý hrad)

Projděte hrad křížem krážem! Vyrazte na prohlídku Kosti, která zahrnuje všechna hradní nádvoří, mučírnu, paláce, salla terenu, kapli sv. Anny, černou kuchyni a přízemí Velké bílé věže. Zvažte návštěvu okruhu s malými dětmi – výklad je detailní a cesta dlouhá.

110 min. | plné vstupné 270 Kč

Okruh IV

Zkrácený okruh (bezbariérový)

Nemáte moc času, přesto nedokážete jen tak projet okolo? Vyzkoušejte zkrácený okruh, který trvá jen 40 minut, ale rozhodně nepřijdete zkrátka. Provedeme  vás hradními nádvořími, kaplí sv. Anny a přízemím Velké bílé věže.

40 min. | plné vstupné 130 Kč

Ubytování

Nechte si kousek ráje na druhý den. Složte hlavu na hradě, který obklopují romantická údolí, pískovcové skály a rybníky. Ráno pak vyrazte pěšky nebo na kole vstříc dalším skvostům Českého ráje.

zobrazit
podrobnosti

Svatby

Vykročte na společnou cestu životem po hradbách nejzachovalejší gotické pevnosti v Čechách. V kulisách časů dávno minulých v Sala terrena na posledním nádvoří nebo s romantickými výhledy do skalnatého údolí Českého ráje v zahradě u Bibrštejnského paláce. Římsko-katolické obřady i v hradní kapli.

Historie a současnost hradu

13. až 15. století

Samotný hrad Kost má své počátky v polovině 13. století, ale kdy přesně začala stavba hradu, nevíme. Pravděpodobným zakladatelem hradu je rod Vartemberků, který nechává vystavět kamennou pevnost s obrannou kulatou věží, tzv. bergfritem. První písemná zmínka je až z roku 1349 v souvislosti s panem Benešem z Vartemberka, který se toho roku podepisuje jako Benessius de Costy, tedy Beneš z pevnosti či tvrze. Z tohoto sousloví pak vzniká i název hradu – Kost.

Po Benešově smrti se majitelem Kosti stává jeho syn Petr, který pracoval jako hofmistr u dvora Karla IV. Díky tomu byl ve velmi dobré finanční situaci a začal s celkovou přestavbou dřevěné tvrze na kamenný hrad, jehož podoba se zachovala až do dnešní doby.

Roku 1414 je vnučka Petra z Vartemberka provdána za bohatého katolíka Mikuláše Zajíce z Házmburka. Jejich potomci se zde udrželi prakticky po celé 15. století. Posledním majitelem z rodiny Zajíců byl Mikulášův vnuk, kterému pro jeho nezletilost byl určen poručník Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ten prodal kostecké panství Janovi ze Šelmberka k umoření dluhů rodiny Zajíců.

16. a 17. století

Již roku 1524 prodává Janův syn Jindřich kostecké panství Oldřichovi z Biberštejna, jehož syn Jan dal postavit při cestě do hradu mezi první a druhou branou v roce 1545 nový obytný palác s výhledem do údolí Plakánek.

V polovině 16. století se majitelé opět mění. Biberštejnové vymírají a panství se chopí Kryštof Popel z Lobkovic. Ten nechal přistavět pivovar, Lobkovický palác a další hospodářské budovy, jež byly opevněny a připojeny k hradu.

Syn Kryštofa z Lobkovic, Oldřich Felix, byl posledním majitelem, který na Kosti pobýval jako na svém sídelním hradě. Další majitelé na hrad přijíždí spíše kontrolovat chod panství, který byl svěřen úředníkům. Roku 1632 prodává Polyxena z Lobkovic kostecké panství Albrechtovi z Valdštejna, který se chystá hrad přestavět. Z toho však sejde kvůli jeho zavraždění v Chebu o dva roky později. Majetek se kvůli neuhrazené smluvní částce vrací do rukou Polyxeny. Její syn pak panství obratem prodává rodině Černínů, kteří čerstvě vyhořelý hrad přestaví a využívají jako centrum hospodářství celého panství.

18. století až současnost

Aby Černínové snížili své dluhy, proběhne roku 1738 prodej kosteckého panství ambicióznímu Václavu Kazimírovi Netolickému z Eisenberka. Ten se projevil jako dobrý hospodář, ale k lidem na svém panství se choval s opovržením. Jediný Václavův syn neměl mužského potomka, majetek po soudních tahanicích přechází do majetku rodiny Vratislavů z Mitrovic, kteří si ke jménu přidávají přídomek Netolický.

Stejný problém s mužskými potomky řeší o pár let později i Vratislavové Netoličtí. Majetek přechází po ženské linii na italský rod dal Borgo, který opět přijme přídomek Netolický. Poslední novodobou majitelkou hradu byla Anna Marie dal Borgo Netolická, které je hrad roku 1948 zabaven. V době komunismu hrad slouží jako muzeum gotického a renesančního umění.

Po roce 1989 je majetek vrácen v restituci Giovannimu Kinskému dal Borgo, staršímu synovi Norberta Kinského a Anny Marie dal Borgo-Netolické. Giovanni Kinský dal Borgo dal poté přepsat polovinou vlastnictví hradu na svého mladšího bratra Pia Kinského dal Borgo, a hrad v současnosti vlastní prostřednictvím akciové společnosti Kinský dal Borgo.

Pronájmy prostor

Nechte se zlákat atmosférou časů dávno minulých a pozvěte na Kost své obchodní partnery, kolegy, přátelé či rodinu. Jsme profesionálové a pomůžeme vám uspořádat akci podle vašich představ.

Hradní palác

Reprezentativní Vartemberský palác s velkým tanečním sálem a menšími místnostmi Šelemberského paláce.

až 150 osob

Sala terrena

Tři menší hradní místnosti na nádvoří v blízkosti Velké věže. Ideální pro svatební obřady.

až 80 osob

Hrad Kost nádvoří

Poslední nádvoří

Prostorné hradní nádvoří uprostřed hradu (vhodné pro pořádání koncertních a divadelních open-air představení).

až 80 osob

ceník a podmínky
pronájmu

Spolupracujeme