Projekt se zaměřoval jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů), a jednak na návazné činnosti, které vedly ke zpřístupnění nových objektů pro návštěvníky i ke zvýšení celkového počtu návštěv (např. otevření nové expozice s 3D prezentací).  Památka je rovněž nově zabezpečena kamerami a záznamovým zařízením.

Cílem projektu bylo úspěšné provedení komplexní revitalizace hradu Kost, která zahrnuje záchranné práce na památce, zpřístupnění nového objektu – přízemí Velké věže, zatraktivnění hradu Kost pro návštěvníky, zvýšení návštěvnosti, vyřešení potřeb návštěvníků (sociální zařízení) a dostatečné zabezpečení hradu.

Projekt umožnil rozvoj potenciálu kulturního dědictví, který bude mít za následek celkový rozvoj regionu v oblasti sociálního a ekonomického, bude mít pozitivní vliv na regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Projekt „Revitalizace hradu Kost“ je spolufinancován Evropskou unií.